Biroja Blogs

25.05.2024.

Pielāgojoties nepieciešamībai iztiesāt lietas attālināti

Tiesa: Tātad mums būtu jānoskaidro, vai apsūdzētie [..] saprot valsts valodu, vai ir nepieciešams tulks. Mums vajadzētu tulkojumu šai te manai frāzei.

Tulks: Jā, bija dzirdams. Es visu dzirdu, ko Jūs teicāt.

Tiesa: Lūdzu, iztulkojiet krieviski apsūdzētajiem, vai viņiem ir nepieciešams tulks!

Tulks: Jā. (klusums)

Tiesa: Lūdzu, tulk, iztulkojiet krieviski manis teikto!

Tulks: Jā.

* No apelācijas instances tiesas sēdes, kas noris videokonfereces režīmā, gaitas.