Biroja Blogs

18.06.2024.

«Kā māku, tā…»

Aizstāvis: Es pareizi secinu, ka tā bija Jūsu pirmā krimināllieta, kur jūs izmeklējāt noziedzīgu nodarījumu par seksuālu vardarbību?

Liecinieks (pirmstiesas kriminālprocesa veicējs): Tieši tā!

Aizstāvis: Vai jūs, izmeklējot šādu sev neparastu noziedzīgu nodarījumu, [..] sākot izmeklēt šo krimināllietu, iepazināties ar kādām kriminālistikas metodēm, kā izmeklē šāda rakstura noziedzīgus nodarījumus?

Liecinieks (pirmstiesas kriminālprocesa veicējs): Mmmm, āaa…. Īsti nē.

Aizstāvis: Īsti nē? Vai izmeklēšanas gaitā Jūs papildinājāt savas zināšanas ar kādiem šis metodes frgamentiem? [..]

Liecinieks (pirmstiesas kriminālprocesa veicējs): Nē, nē, nē. Es neiedziļinos.

Aizstāvis: Es pareizi saprotu, ka jūs vairāk tā kā pēc savām izjūtām vadījāties, lai šo krimināllietu izmeklētu?

Liecinieks (pirmstiesas kriminālprocesa veicējs): Tieši tā.

* No pirmās instances tiesas sēdes gaitas.