Biroja Blogs

25.05.2024.

«Nē, nu jā»

Aizstāvis: Nu, bet sakiet, lūdzu, kāpēc, ja mēs [kā jūs apgalvojat] zinām tā tik ļoti pārliecināti, ka [apsūdzētais ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu], tad kāpēc mēs vispār šeit esam tiesā?

Liecinieks: Tāpēc, ka [apsūdzētais] jums daudz samaksāja.

Aizstāvis: Tāpēc mēs esam šeit tiesā? Šeit visi sēž – tiesnesis, prokurors…

Liecinieks: Nē, ne visi. Jūs tieši. Tieši jūs! [..] Nu, kaut kāds ir kriminālprocess iesākts. Te es jau neiesāku. Ir kaut kādi taču fakti, pierādījumi par to. [..] Nu tāpēc arī viss ir sākts, ne jau manis dēļ vai tevis dēļ, vai tevis dēļ. Ne jau dēļ jums. Dēļ faktiem un pierādījumiem.

Aizstāvis: Dēļ tā, ka viņš mums samaksāja naudu?

Liecinieks: Nē, nu, tieši jums, jā. Jūs esat viņa aizstāvji.

* No pirmās instances tiesas sēdes gaitas.