Biroja Blogs

19.04.2024.

Kas īstenībā ir cūka?

Tiesa: Tātad, tas ir Jūsu viedoklis, ka prasītāja ir šis dzīvnieks, par kādu Jūs viņu nosaucāt šajos komentāros? Tiesa pareizi saprot?

Liecinieks: Tā ir alegorija. Es viņu tieši neapsaukāju kā cūku. Tas ir alegoriski, krieviski. Un es esmu krievs, krieviski runājošs cilvēks. Un cūka mums nenozīmē, ka tas ir dzīvnieks.

Tiesa: Bet kas tad ir šis dzīvnieks? Kā tad jūs to bijāt domājis? Kāda alegorija, ar ko?

Liecinieks: Normāls dzīvnieks, kas dod cilvēkiem ēdienu!

* No pirmās instances tiesas sēdes gaitas