Biroja Blogs

19.04.2024.

Sava laika pavēlnieks…

Tiesa: [Pārstāvi], ja Jums kādā mirklī ir jāiet, Jūs celieties un ejiet. Lietas iztiesāšana netiks atlikta.

Pārstāvis: Sapratu, godātā tiesa!

Tiesa: Likumā nav paredzēts apstāklis, ka tiesa varētu atlikt lietas iztiesāšanu. Līdz ar to – esiet sava laika valdnieks!

* No pirmās instances tiesas sēdes gaitas