Biroja Blogs

25.05.2024.

Ko es tieši izslēdzu?

Cietušā pārstāvis: Tātad šo dokumentu arī jūs neatpazīstat, ka jūs būtu nesis uz tulkošanu?

Liecinieks: Neatpazīstu.

Cietušā pārstāvis: Vai jūs izslēdzat, ka jūs varētu būt šos dokumentus nesis tulkot un apliecināt šos dokumentu patiesumu?

Liecinieks: Ko es tieši izslēdzu, vai es esmu nesis? Es nevaru atbildēt, ko es nezinu.

Cietušā pārstāvis: Nezināt, tātad neizslēdzat?

* No pirmās instances tiesas sēdes gaitas