Biroja Blogs

17.06.2024.

Kad tu pārstāji sist savu tēvu*

Cietušā pārstāvis: Sakiet. Es atvainojos, bet, kad jūs melojat? Tagad vai policijā?

Liecinieks: Par ko?

Cietušā pārstāvis: Par šiem apstākļiem.

Liecinieks: Cik sen bija tas policijā? Es neatceros. Kādā gadā bija policijā pirmā? Es tagad neatceros.

Cietušā pārstāvis: Jūs pieļaujat, ka jūs varat melot? Mani tas izbrīnīja.

Liecinieks: Nē!

Cietušā pārstāvis: Kad jūs tuvāk stāstāt patiesībai? Kad jūs policijā pratināja vai kad pagājuši daudzi gadi, šodien?

* Sengrieķu sofisms, kas no loģikas likumu viedokļa spilgti raksturo nepieļaujamu jautājumu ar dubultnozīmi

No pirmās instances tiesas sēdes gaitas