Biroja Blogs

21.07.2024.

Kopējot e-pastu

«Turklāt ir jāvērš uzmanība tam, ka savās sūdzībās Advokāts vairāk balstās uz judikatūrām, nevis uz likuma normām.

[..] Advokātu nepamatotu sūdzību izskatīšanai kriminālprocess tiek sūtīts dažādām valsts iestādēm [..].

Advokāts arī necienīgi izturas pret procesa virzītāju, sakopējot e-pastu, kurā norādīts, ka saskaņā ar likumu nav iespējams izsniegt viņam lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu, kopējot to, un ieliekot savās sūdzībās un norādot, ka viņam «cīniski» tika atbildēts.»

*No procesa virzītāja sūdzības par advokātu.