Biroja Blogs

18.06.2024.

Kad žonglēšana ar “ilgstošo tagadni” novērš pārpratumus par “pabeigto tagadni”.

Uzraugošais prokurors: “Fakts, ka kriminālprocesam esat iesnieguši dokumentus par arestētās mantas, naudas līdzekļu izcelsmi un darījumiem, un paskaidrojuši naudas rašanās avotu un darījumus pēc būtības, kuru rezultātā radušies šie līdzekļi, ir atzīstams apstāklis, un šādi Jūs sekmējat kriminālprocesa norisi un atspēkojat izmeklēšanas izvirzīto pieņēmumu, kas izriet no kompetentas iestādes  FID ziņojuma, par arestētās mantas izcelsmi.

[L]ēmumā par pieteikuma noraidīšanu procesa virzītājs ir norādījis, ka, iesniedzot dokumentus un paskaidrojumus par mantas izcelsmi, aizstāvības puse šādu procesu (atspēko izmeklēšanas pieņēmumu) šobrīd īsteno (ilgstošā tagadnē). Šajos lēmumos atspēkošana nav norādīta kā jau pabeigta darbība, kas sasniegusi savu rezultātu. [..]”

* No prokurora atbildes par aizstāvja sūdzību.