Biroja Blogs

18.06.2024.

Liecinieka dedzība

Tiesa: Varbūt pasludināt pārtraukumu atpūsties kādas minūtes piecas?

Liecinieks: Nav nepieciešams. Man ir ļoti skaidra doma.

Tiesa: Tad, lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc Jūs neizpildāt tiesneša rīkojumu par to, ka jāuzdod jautājums un jāsniedz atbilde īsiem teikumiem, dodot laiku tulkam pārtulkot. Jūs to apzināties?

Liecinieks: Es apzinos, es ļoti cenšos.

Tiesa: Pagaidiet! Nav iztulkots vēl mans jautājums. Jūs to darāt apzināti vai Jums kaut kā nepietiek, lai izprastu šo vienkāršo lietu? 

Liecinieks: Nē, es ļoti cenšos un gaidu, kad tulks iztulkos.

Tiesa: Neizskatās tā no malas.

* No pirmās instances tiesas sēdes gaitas.