Biroja Blogs

05.12.2023.

Varēt var, bet vai vajadzētu?

Eksperte: Kā psihiatre-eksperte liecināja, viens var iedzert un viņam būs 4 promiles, bet viņš vēl var vadīt auto, otrais iedzēra 50 g un no tiem gramiem krīt no kājām. Ļoti individuāli.

* No pirmās instances tiesas sēdes gaitas.