Biroja Blogs

16.04.2024.

Ļoti labs izteiciens

Pārstāvis: Vai jūs zināt kaut vienu [personai A] piederošu viesnīcu?

Liecinieks: Es neesmu bērns johaidī, nu! Tas ir zināms visiem.

Pārstāvis: Johaidī, nu, jūs neesat bērns – ļoti labs izteiciens!

Liecinieks: Ļoti labs gan.

* No pirmās instances tiesas sēdes gaitas.