Biroja Blogs

17.06.2024.

«Neliekuļojiet, cienījamie procesa dalībnieki!»

*Pušu pārstāvju jautājumu krustugunīs*

Tiesa: Jūs taču varat sēdēt, ja Jūs viens otram atbildat. Jūs tiešām viens otru tik augstu vērtējiet?

* No pirmās instances tiesas sēdes gaitas