Biroja Blogs

18.06.2024.

Oh my God!

Tiesa: Jums nākamajā sēdē būs vēl daudz jautājumi cietušajam?

Aizstāve: Kādi daži desmiti būs.

Tiesa: Daži desmiti? Nopietni?

Aizstāve: Jā.

Tiesa: Šodien jau bija vairāk nekā simts.

Aizstāvis: Labi ejam uz priekšu. Labā tempā.

* No pirmās instances tiesas sēdes gaitas.