Biroja Blogs

21.07.2024.

Paternitātē visu izšķir emocijas, nevis DNS

Tiesa: Kāds viedoklis par izlīgumu ir no atbildētāja puses?

Atbildētāja pārstāvis: Viņam ir zināma principiāla nostāja. Viņš nejūtās varbūtās emocionāli, nevis faktiski kā viņa tēvs. [..] Līdz ar to viņš uzskata, ka ekspertīzes noteikšana ir pāragra.

* No pirmās instances tiesas sēdes gaitas.