Biroja Blogs

17.06.2024.

Tagad aizstāvībai jāatskaitās procesa virzītājam “pa punktiem”

Aizstāvība lūdza procesa virzītāja atļauju iepazīties ar visiem procesa par noziedzīgi iegūtu mantu materiāliem. Procesa virzītājs atļāva iepazīties tikai ar tiem materiāliem, kuri aizstāvībai jau bija zināmi, jo bija pašas iesniegti. Proti, aizbildinoties ar izmeklēšanas noslēpumu, aizstāvībai tika liegta iespēja iepazīties ar citiem būtiskiem lietas materiāliem. Aizstāvība procesa virzītājam paziņoja, ka neizmantos iespēju iepazīties ar to, kas tai jau bija zināms. Acīmredzot par sodu tam, aizstāvība saņēma šādu procesa virzītāja pieprasījumu:  

«Tā, kā [..] norādījāt, ka Jūs neapmierina paziņojumā norādītais atļautais izdalīto materiālu apjoms, [..] lūdzam paskaidrot rakstiskā formā, kādēļ lūdzāt iepazīties ar izdalītiem lietas materiāliem, bet doto atļauju iepazīties ar 20 punktiem no 23 punktiem materiāliem apjomā, ignorējāt.»

* No pirmstiesas krimināllietas materiāliem