Biroja Blogs

21.07.2024.

Prokurors, protams, kā allaž labāk zina kā advokātam vajag aizstāvēt klientu… , t.i., vilkt ārā no «nopietnās bedres»

«Kā advokāts var nonākt pretrunā ar savu klientu? Paust savu viedokli. Nu, visticamāk, tas ir izskaidrojams ar apstākli, ka aizstāvis, skatoties uz lietu no juridiskās puses, saprot, ka, nu, bēdīga situācija ir viņa klientam, tāpēc ar visām varītēm, nonākot kaut vai pretrunā ar sava klienta interesēm, [cenšas] vilkt ārā cilvēku no pietiekami nopietnas bedres.»

* No pirmās instances tiesas debatēm