Biroja Blogs

18.06.2024.

Tas patiešām nebija uzvedinošs jautājums…

Prokurors: Vai varētu būt, ka jūs kaut ko rediģējāt, lai noslēptu kaut ko, kas lietā ir svarīgs?

Lieciniece: Nekad!

Aizstāvis: Godājamā tiesa, uzvedinošs jautājums.

Prokurors: Kas uzvedinošs?

Tiesnese: Tas nebija uzvedinošs jautājums.

Aizstāvis: Godājamā tiesa, es vēlreiz gribu vērst uzmanību uz to, ka jūs nepārtraukti radāt procesuālas priekšrocības valsts apsūdzības uzturētājam. Jautājumus no aizstāvības puses jūs noņemat, bet līdzīgus jautājumus, kas ir vēl drastiskāk uzvedinoši, jūs pieļaujat. Tas nav taisnīgs kriminālprocess. Es lūdzu to arī atzīmēt tiesas sēdes protokolā.

Tiesnese: Tiesas sēde visa tiek ierakstīta.

Aizstāvis: Godājamā tiesa, piezīmes par tiesas priekšsēdētāja darbību tiek ierakstītas arī tiesas sēdes protokolā, tas ir norādīts arī Kriminālprocesa likumā.

No pirmās instances tiesas sēdes gaitas