Biroja Blogs

18.06.2024.

Tiesas viedoklis par aizstāvības lieciniekiem

Prokurors ceļ apsūdzību un lūdz pārbaudīt tos pierādījumus, kas, viņaprāt, norāda uz apsūdzētā vainu. Tiesa jaunus pierādījumus nemeklē.
Nav pamata jaunu pierādījumu izvērtēšanai, ja to nevēlas apsūdzības uzturētājs.
Ja apsūdzētais vai aizstāvis vēlas, var nopratināt personu, ko pieaicinājusi aizstāvība, bet tiesai nav jānodrošina šīs personas aicināšana. Tiesa aicina tikai apsūdzības uzturētāja norādītos lieciniekus.

* No pirmās instances tiesas sēdes gaitas, tiesas viedoklis, izlemjot jautājumu par aizstāvības liecinieku nopratināšanu