Biroja Blogs

03.05.2017.

Advokāts-paranoiķis

Bet šeit dažiem ir paranoja, un viņi runās nedēļu.

* Prokurora viedoklis pirmās instances tiesas sēdē, izsakoties par iespējamo aizstāvja tiesas debašu runas ilgumu sarežģītā krimināllietā apsūdzībā par sevišķi smagu noziedzīgu nodarījumu