Biroja Blogs

16.04.2024.

Vai kriminālprocesā vēl darbojas sacīkstes princips?

Tiesa: Ir vēl kādam jautājumi? Nu, ņemot vērā to, ka liecinieks vairākkārtīgi norādījis, ka viņš neatceras, un liecībās ir sniegts arī… (aizstāvji pārtrauc)

Aizstāvis: Ne reizi nenorādīja!

Aizstāve: Ne reizi nenorādīja. Nevienu reizi!

Tiesa: Vairākas reizes ir norādījis, atbildot arī uz jautājumu, [Aizstāves] kundze, uz jūs jautājumu, ka viņš neatceras. Līdz ar to, Tiesa, pamatojoties, uz KPL 501. pantu 2. daļu, nolasīs jūsu liecības, jo jūs šeit esiet sniedzis detalizētākas liecības, kā jūs šobrīd viņas sniedzāt no [..]. sējuma [..]. lpp., kuras sniegtas [datums].

(Tiesa nolasa liecības)

* No tiesas sēdes protokola