Biroja Blogs

23.07.2024.

Kad vēlamais tiek uzdots par esošo jeb vēlreiz par to, kādēļ audioprotokoliem ir tik būtiska nozīme…

No tiesas sēdes protokola:

«Prokurors izsaka lūgumu par liecinieka liecību nolasīšanu. [..]

Procesa dalībniekiem nav iebildumi par izteikto lūgumu.

Tiesa, pamatojoties, uz KPL 501. panta 2. daļu, nolasa liecinieka /personas/ liecības, kuras atrodas [..] sējuma [..]. lpp., kuras sniegtas 2015. gadā 14. janvārī. [..]

Liecinieks uz tiesas jautājumu norāda, ka nolasītās liecības uztur.»

Precīzs atšifrējums no audioprotokola:

«Tiesa: Jūs uzturiet šīs te liecības?

Liecinieks: Kad tas bija vispār? Neatceros!»