Biroja Blogs

19.04.2024.

Vai viņš Jums ir pazīstams?

Tiesa: Nav skaidrs. Vai jums ir pazīstams “A”?

Liecinieks:  Personīgi man nav viņš pazīstams.

Tiesa: Kādā sakarā jūs viņu pazīstat?

Liecinieks: Kā es viņu varu pazīt, ja es viņu nepazīstu?

Liecinieka liecības pirmās instances tiesā kriminālprocesā