Portrets Aiga Oborenko

Aiga Oborenko

Biroja administratore

Pieredze

Zvērinātu advokātu birojs «Rusanovs & Partneri», kopš 2015

Izglītība

Inženierzinātņu maģistra grāds tekstiltehnoloģijā (Rīgas Tehniskā universitāte, 1994–1996)

Inženierzinātņu bakalaura grāds mehānikā (Rīgas Tehniskā universitāte, 1989–1994)

Tehniķa – tehnologa kvalifikācija šūšanas rūpniecībā (Rīgas Vieglās Rūpniecības tehnikums,
1985–1989)

Valodas

  • Latviešu
  • Krievu
  • Angļu