Skolas aktualitātes

2023. gada 4. novembrī norisinājās jau otrā «Rusanovs & Partneri» Skolas nodarbību diena

Otrā nodarbību diena bija veltīta krimināltiesību un kriminālprocesa jautājumiem.

Nodarbību dienu ievadīja zvērinātas advokātes Dairas Sergejevas nodarbība par pirmstiesas kriminālprocesa norisi, iepazīstinot arī ar pirmstiesas kriminālprocesa posmiem un to mērķi, kā arī ekspertīžu veidiem. Tāpat arī zvērināta advokāte Daira Sergejeva iepazīstināja «Rusanovs & Partneri» Skolas dalībniekus ar pieejamām datubāzēm, kas noderīgas gan zvērinātu advokātu, gan citu juridisko profesiju darbā.

Zvērināts advokāts Egons Rusanovs vadīja nodarbību par lietas izskatīšanu pirmās instances tiesā un apelācijas instances tiesā, tostarp pamatprincipu ievērošanu kriminālprocesa laikā un procesa dalībnieku lomu un funkcijām.

Ievērojot tiesvedības nozīmi, zvērināts advokāts Egons Rusanovs uzsvēra, ka «degradējot pierādīšanas standartu, mēs degradējam taisnīgu kriminālprocesu.»

Savukārt zvērināts advokāts Jānis Dobelnieks vadīja nodarbību par lietas izskatīšanu kasācijas kārtībā un kasācijas sūdzību iesniegšanu. Nodarbībā zvērināts advokāts Jānis Dobelnieks studentiem atgādināja, ka «advokātam ir pienākums palīdzēt tiesai atrast argumentāciju un nokļūt pie taisnīga sprieduma».

Nodarbību dienas noslēgumā «Rusanovs & Partneri» Skolas dalībnieki kopā ar «Rusanovs & Partneri» zvērinātu advokātu biroja SIA zvērinātiem advokātiem pārrunāja iepriekš publicēto un studentu līdz nodarbību dienai atrisināto kāzusu.

Kāzuss pieejams «Rusanovs & Partneri» Skolas mājaslapas sadaļā šeit.

Trešā nodarbību diena «Rusanovs & Partneri» Skolā plānota 2023. gada 9. decembrī.

2023. gada 9. decembrī «Rusanovs & Partneri» Skolas dalībnieki pulcējās «Rusanovs & Partneri» zvērinātu advokātu birojā, lai piedalītos trešajā nodarbību dienā, kas bija veltīta teorijas, pētniecības un juridisko tekstu rakstīšanas jautājumiem. 2023. gada 7. oktobrī norisinājās «Rusanovs & Partneri» Skolas pirmā nodarbību diena