Kāzusi

1. kāzuss

Kāzuss kriminālprocesā

Suzannas un Figaro kāzas bija 2023. gada vasaras gaidītākais notikums – uz tām bija aicināti gan tuvāki un tālāki radinieki, gan draugi un sen nesatikti paziņas. Vietējie laikraksti moži ziņoja, ka lepnajā ceremonijā spēlēšot stīgu kvartets, savukārt par viesu vēderprieku rūpēšoties galvaspilsētas labākie šefpavāri. Padzirdējis par gaidāmās balles vērienīgumu, par savu eksistenci atgādināja arī kāds sens līgavaiņa Figaro paziņa – skolasbiedrs Kerubīno. Lai gan Kerubīno piederēja ienesīgs rūpals – autonomas bizness, kuru viņš bija nodibinājis pirms dažiem mēnešiem, viņš nekad nelaida garām iespēju uzdzīvot uz cita rēķina. Jaunības dienu paziņas Figaro kāzas nevarēja būt izņēmums.

Uz Figaro kāzām Kerubīno ieradās kopā ar sievu Marselīnu un viņas vecākiem Bazīlio un Barbarīnu, nevaļīgi apsveica jauno pāri un tūdaļ ar dedzīgu interesi taujāja par bufetes un bāra piedāvājumu gaidāmajam vakaram. Piemirsis, ka Bazīlio un Barbarīnai nākamajā rītā jādodas uz bingo spēli galvaspilsētas vienā no mikrorajoniem, Kerubīno no bāra letes, mielodamies gan ar trekniem ēdieniem, gan izsmalcinātiem dzērieniem, tonakt tā arī neatgāja. Marselīna, rīta agrumā redzēdama, ka no Kerubīno nekāds šoferis neiznāks, paņēma ģimenes automašīnas atslēgas un aizveda Bazīlio un Barbarīnu uz bingo spēli.

Kad Kerubīno izlasīja visnotaļ saniknotās sievas atstāto zīmīti, viņš nolēma, ka tā kā būtu laiks doties mājup, lai atpūstos pēc negulētās nakts. Galu galā, rīta gaismā vairs nebija nekāda prieka vaigā skatīt citus kāziniekus. Atskārtis, ka Marselīna paņēmusi mašīnas atslēgas, Kerubīno piepeši ieraudzīja, ka turpat uz bāra letes stāv arī Figaro gluži jaunās mašīnas Dodge RAM 3500 atslēgas. Atslēgas gulēja blakus Kerubīno brillēm, kuras ārsts pirms dažiem mēnešiem viņam bija izrakstījis kā obligātas transportlīdzekļa vadīšanai, bet Kerubīno acenes necieta ne par ko, jo ienīda strauji tuvojošos vecuma sajūtu. Uzsaucis jaunajam vīram, ka labprāt izmestu kādu līkumu ar iespaidīgo transportlīdzekli, Kerubīno, kurš oktobrī varēja atzīmēt divas desmitgades, kopš autovadītāja apliecības ieguves brīža, iedarbināja rēcošo dzinēju. Nīstās acenes Kerubīno piemirsa turpat uz bāra letes.

Iekams uzsākt kustību, Kerubīno uzmanību piesaistīja uz pasažiera krēsla nevērīgi atstātais alkometrs. Nezinādams, vai mērītājs ir atbilstoši kalibrēts un atbilst ražošanas standartam, sportiskas intereses vadīts Kerubīno nolēma iekārtu izmēģināt. Pulksten 11.00 iepūtis alkometra iemutī, tā mazais, viegli apskrambātais displejs uzrādīja 0,6 promiļu alkohola koncentrāciju Kerubīno izelpā. Nodomājis, ka gan jau arī alkometram līdzīgi kā jebkurai citai ierīcei ir savas mērījuma kļūdu robežas, pulksten 11.03 Kerubīno uzsāka kustību, lai dotos mājup.

Figaro kāzas notika savrupā piepilsētas atpūtas kompleksā, tāpēc, lai nokļūtu uz ātrgaitas šoseju, Kerubīno bija jāmēro vairākus kilometrus garš ceļš pa blīvi apdzīvotu savrupmāju rajonu, kas atradās 533. ceļazīmes darbības zonā. Pulksten 11.15 Kerubīno ieraudzīja, ka pa visnotaļ šauro ieliņu viņam pretī dodas velosipēdists. Uzmetis skatu spidometram, Kerubīno redzēja, ka amerikāņu vāģa displejs uzrāda pieticīgu ātrumu – vien 20 km/h. Acīmredzami sportiskā izskata braucējs Kerubīno šķita savāds – velosipēdists nemitīgi mainīja braukšanas trajektoriju un zvārojās no vienas sēdekļa puses uz otru. Skat, nodomāja Kerubīno, brauc tā it kā pirmo dienu ar divriteni pārvietotos.

Paturēdams acīs īpatno riteņbraucēju, Kerubīno tomēr nolēma samazināt braukšanas ātrumu uz 15 km/h un pavirzīt automašīnas kustības trajektoriju tuvāk brauktuves labajai malai, lai pat neviļus nenotiktu ne mazākā trajektoriju krustošanās.

Brīdī, kad velosipēdists un Dodge RAM 3500 atradās teju paralēli, Kerubīno ar šausmām redzēja, ka riteņbraucējs piepeši sasveras, tā arī nespēdams atgūt līdzsvaru, pakrīt zem automašīnas priekšējiem riteņiem. Strauji bremzēdams un dzirdēdams stiepto skaņu, ar kādu zem lielā svara deformējas velosipēda metāla detaļas, Kerubīno apturēja transportlīdzekli un izlēca no tā ārā, lai steigtos palīdzēt velosipēdistam. No manāmi dezorientētā riteņbraucēja, kurš sevi nodēvēja par Bartolo, vēdīja viegls alkohola aromāts, bet šķita, ka nekādu sevišķu kaitējumu kritiens nav nodarījis. Tikai vēlāk noskaidrojās, ka kritiena rezultātā Bartolo guva vidēja smaguma miesas bojājumus.

Apzinādamies situācijas nelāgo raksturu, Kerubīno sazinājas ar Valsts policiju, informējot par ceļu satiksmes negadījumu, un pacietīgi gaidīja ierodamies policijas ekipāžu. Tā kā bija svētdienas rīts, turklāt notikuma vieta atradās patālu no tuvākā policijas iecirkņa, patruļdienesta automašīna uz izsaukumu ieradās 40 minūtes pēc Kerubīno zvana – plkst. 12.05.

Atbilstoši standarta instrukcijām viens no Valsts policijas darbiniekiem Kerubīno lika veikt izelpu policijas alkometrā Mercury Nordic, kas dienesta vajadzībām pēc pēdējā iepirkuma policijas iecirknī bija pienācis tikai pirms trim dienām. Alkometra displejā bija redzams, ka Kerubīno izelpā alkohola koncentrācija plkst. 12.10 ir 0,40 promiles.

Notikuma vietā tika uzsākts kriminālprocess par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas vērsts pret satiksmes drošību.

Uztrauktais Kerubīno, kurš līdz šim veiksmīgi bija izsprucis no jebkādām darīšanām ar tiesībsargājošām iestādēm, kļuva manāmi satraukts. Valsts policijas darbinieki, manīdami Kerubīno uztraukto žestikulēšanu, piesarkušās acis un neizskaidrojamo uzbudinājumu, pieņēma lēmumu viņu nogādāt uz Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centru. Tur atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr. 394 «Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība» paredzētajai kārtībai Kerubīno tika veikta medicīniskā pārbaude sertificēta narkologa vadībā, kurš ne tikai atkārtoti veica mērījumu, lai noteiktu alkohola koncentrāciju izelpā, bet arī pārbaudīja šo faktu bioloģiskā vidē, iepriekš paņemot Kerubīno asins, urīna un siekalu paraugus.

Personas medicīniskās pārbaudes protokolā narkologs atzīmēja, ka alkohola koncentrācija Kerubīno asinīs plkst. 13.55 ir 0,33 promiles, pacients ir uzbudināts, labils, pārvietojas grīļīgi, acu zīlītes paplašinātas un vērojams stiklveida ķermeņa apsārtums.

Nākamajā dienā plkst. 09.50 Kerubīno tika uzrādīta apsūdzība, saucot viņu pie kriminālatbildības par tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, par kuru kriminālatbildība paredzēta Krimināllikuma 262. panta trešajā daļā. Prokurors Georgijs apsūdzībā bija norādījis, ka noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdī Kerubīno izelpā alkohola koncentrācija bija ne mazāk kā 0,5 promiles, tādējādi vidēji smagi miesas bojājumi velosipēdistam Bartolo tika nodarīti, acīmredzami pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus, atrodoties alkohola ietekmē. Skaidrodams apsūdzētajam viņam celto apsūdzību, prokurors Georgijs pamācoši norādīja – vispārzināms fakts esot tas, ka alkohols noārdoties ar intensitāti 0,15 promiles vienā stundā. Šo piebildi prokurors visgudri bija ierakstījis arī apsūdzībā.

Gribēdams ātrāk tikt ārā no piepešā murga un doties mājās pie Marselīnas, Kerubīno pilnībā atzina vainu viņam inkriminētajā noziedzīgajā nodarījumā un atzina, ka nodarījuma izdarīšanas brīdī, visdrīzāk, viņš patiešām esot bijis 0,6 promiļu reibumā. Prokurors Georgijs, nopriecādamies par lielisko iespēju dienu iesākt ar uzvarētu lietu, piedāvāja vienoties par sodu, nosakot Kerubīno 230 stundu sabiedriskā darba un atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz septiņiem gadiem. Padzirdējis par skarbo transportlīdzekļa vadīšanas tiesību liegumu, Kerubīno krietni sašuta un attrauca, ka tāds sods vis neiešot cauri – tad jau labāk tiesāties.

Domādams, ka tiesā izskatāmais jautājums ir gaužām lakonisks, Kerubīno, daudz negudrodams, piekrita lietas iztiesāšanai bez pierādījumu pārbaudes. Kad prokurors Georgijs apvaicājās par aizstāvi, Kerubīno sacīja, ka viņam tāds neesot vajadzīgs. Arī pirmās instances tiesā, atbildot uz tiesas uzdoto jautājumu, vai Kerubīno ir nepieciešams aizstāvis, apsūdzētais atbildēja, ka viņam esot brīvu naudas līdzekļu trūkums, arī lietas apstākļi taču esot skaidri kā diena. Turklāt, uzrunājot tiesu, piemetināja Kerubīno, tiesai esot tikai jāpiespriež taisnīgs un samērīgs sods, kas nebūtu saistīts ar brīvības atņemšanu, lai neliegtu iespēju Kerubīno turpināt attīstīt pirms dažiem mēnešiem nodibināto biznesu.

Pirmās instances tiesa, izskatījusi lietu, Kerubīno piesprieda brīvības atņemšanas sodu uz vienu gadu, nepiemērojot Krimināllikuma 55. panta noteikumus, un atņemot autovadīšanas tiesības uz sešiem gadiem. Notiesājošā sprieduma motīvu daļā tiesa turklāt bija uzsvērusi, ka tā nekonstatējot atbildību mīkstinošus apstākļus, bet atrašanās alkohola reibumā nodarījuma izdarīšanas brīdī acīmredzami esot atbildību pastiprinošs apstāklis un nepelna nekādu toleranci. Tādu pavērsienu Kerubīno nebija gaidījis un pamatīgi sašuta. Nolēmis nesamierināties ar netaisnību, Kerubīno, izlasījis pilno nolēmumu, nolēma iesniegt apelācijas sūdzību, lūdzot spriedumu atcelt un nosūtīt lietu izskatīšanai pirmās instances tiesā, veicot pilnu pierādījumu pārbaudi. Prokurors Georgijs protestu par pirmās instances tiesas spriedumu neiesniedza.

Apelācijas instances tiesā Kerubīno sevišķi uzsvēra to, ka pirmās instances tiesā tā arī neesot gūta pārliecība par to, ka alkohola koncentrācija apsūdzētā organismā negadījuma brīdī patiešām pārsniedza 0,5 promiles. Prokurors Georgijs, izvērtējis apsūdzētā argumentus, tiesu debatēs norādīja, ka tādam argumentam piekrist nevarot, jo empīriski ikviens, pat tiesas kolēģija taču varot pārliecināties par to, ka jebkura cilvēka organismā alkohols noārdoties ar intensitāti 0,15 promiles vienā stundā. Apelācijas instances tiesa, izvērtējusi apsūdzētā un valsts apsūdzības argumentus, taisīja notiesājošu spriedumu, atzīstot Kerubīno par vainīgu tāda noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, par kuru kriminālatbildība paredzēta Krimināllikuma 260. panta pirmajā prim daļā, proti, par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kas vada transportlīdzekli, un ja tās rezultātā cietušajam nodarīts vidēja smaguma miesas bojājums, un sodīja Kerubīno ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu un sešiem mēnešiem.

Nelaimīgais Kerubīno, kam sadursme ar velosipēdistu Bartolo draud sagraut visu iecerēto biznesu, nu meklē aizstāvi, kurš varētu palīdzēt rast taisnīgu situācijas risinājumu. Iedomājieties, ka esat aizstāvis, pie kura vēršas Kerubīno, un sniedziet argumentētas atbildes uz šādiem jautājumiem:

  1. Vai prokurora Georgija apsūdzībā norādītā noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija ir pareiza? Atbildi pamatojiet.
  2. Vai pirmās instances tiesa ir taisījusi tiesisku un pamatotu spriedumu? Atbildi pamatojiet.
  3. Ko Jūs kā aizstāvis varētu ieteikt Kerubīno šajā situācijā?
  4. Ja Kerubīno būtu pie Jums vērsies uzreiz pēc pirmās instances tiesas sprieduma pasludināšanas, kādus iespējamos situācijas risinājumus Jūs viņam ieteiktu?
  5. Kādi varētu būt hipotētiskie scenāriji lietas tālākai virzībai?

Risinot kāzusu, izmantojamas tiesību normas tajā redakcijā, kas ir spēkā uz kāzusa publicēšanas dienu, un jebkuri kāzusa atrisināšanai relevanti tiesību avoti.