Права людини

Правами людини є ті основні стандарти, які кожному індивіду мають забезпечити безпечне та гідне життя. Щоб права людини були не лише декларативними, а й реально гарантованими, держави взяли на себе міжнародні зобов’язання їх захищати. Таким чином, саме держава має бути гарантом дотримання та захисту прав людини. Громадянські та політичні права, головним чином, захищають людей від необґрунтованого втручання державної влади в особисте життя людини. Економічні та соціальні права гарантують, що кожній особі забезпечуються умови, за яких вона може задовольняти свої економічні та соціальні потреби. У випадку, коли держава несе відповідальність за дотримання прав людини, однак її система захисту виявилася недостатньо ефективною, зі скаргою можна звернутися до спеціально створених з цією метою міжнародних установ, наприклад, до Європейського суду з прав людини.

Інструменти захисту прав людини у Латвійській Республіці

Для звернення до Європейського суду з прав людини насамперед необхідно вичерпати всі національні засоби захисту прав людини.

Даємо висновки щодо процесуальних питань, можливостей використання інструментів захисту прав людини не тільки в міжнародних установах захисту прав людини, а й у Латвійській Республіці.

Готуємо конституційні скарги до Суду Сатверсме (Конституційний суд) Латвійської Республіки.

Складання заяв та представництво в Європейському суді з прав людини

Європейський суд з прав людини – це установа Ради Європи, яка здійснює захист прав людини. Європейський суд з прав людини розглядає скарги на порушення Європейської Конвенції про захист прав та основних свобод людини.

Щоб забезпечити розгляд скарги в Європейському суді з прав людини, надаємо допомогу у складанні відповідних скарг у суворій відповідності до високих стандартів складання даних документів.

Даємо висновки про можливості використання механізмів захисту прав людини у Європейському суді з прав людини та інших міжнародних правозахисних організацій.