Цивільне право

Цивільне право – це галузь права, яка регулює матеріальні та нематеріальні відносини між рівноправними учасниками (фізичними та юридичними особами) під час укладання договорів відчуження, постачання, цесії, підряду та інших. Цивільне право також регулює питання права власності, заставні правовідносини, різні правові аспекти сімейних відносин, а також питання спадкування.

Цивільно-правові договори

Забезпечуємо юридичну допомогу під час укладання цивільно-правових договорів. Здійснюємо представництво клієнта у процесі переговорів про укладання угод.

Угоди з нерухомістю

Консультуємо з питань купівлі, продажу, дарування чи відчуження нерухомості іншим способом.

Здійснюємо представництво інтересів клієнтів під час переговорів про укладання угоди, зокрема з кредитною установою, якщо під час угоди залучається його фінансування.

Допомагаємо залагодити всі формальності у Земельній книзі, а також в інших державних та самоврядних установах.

Сімейне право

Консультуємо з питань сімейного права.

Здійснюємо представництво інтересів клієнтів у процесах про розірвання шлюбу, стягнення коштів на утримання, встановлення прав на піклування над дитиною. Здійснюємо аналіз шлюбних договорів та його реєстрацію в Реєстрі майнових відносин подружжя. Здійснюємо юридичне забезпечення поділу спільно нажитого подружжям майна.

Консультуємо та надаємо юридичну допомогу у різних питаннях, пов’язаних з правами дитини, у тому числі у питаннях встановлення батьківства, встановлення піклування та реалізації права на спілкування з дитиною.

Спадкові справи

Консультуємо та надаємо всебічну юридичну допомогу у справах про спадщину.

Маємо досвід надання юридичної допомоги у міжнародних справах про спадщину, коли необхідно забезпечити прийняття спадщини та затвердження у правах спадкоємця, який є громадянином іноземної держави.

Процеси про відшкодування збитків та стягнення боргів

На підставі взаємної домовленості між сторонами, на користь клієнтів спочатку завжди намагаємося знайти швидке та ефективне досудове рішення.

У разі неможливості врегулювання спору шляхом переговорів забезпечуємо представництво інтересів клієнтів у суді.

Питання, пов'язані зі страхуванням

Даємо консультації з питань страхування. Спершу завжди намагаємося знайти швидке та ефективне досудове рішення на підставі взаємної домовленості між сторонами. У разі неможливості врегулювання суперечки шляхом переговорів забезпечуємо представництво інтересів клієнтів у суді.

Правовідносини у галузі житлового права

Обидві сторони, що залучені до житлових правовідносин, наділені певними правами та обов’язками, і протягом терміну дії договору вони бажають отримати гарантії захисту своїх інтересів.

Розробляємо договори, які відповідають інтересам клієнтів. Здійснюємо представництво інтересів клієнта у разі порушення його прав чи законних інтересів.

Трудові правовідносини

Консультуємо з питань трудових правовідносин. Надаємо юридичну допомогу у процесі укладання, дії та припинення трудового договору.