Адміністративне право

Адміністративне право – це галузь публічного права, яка регламентує діяльність державних установ та здійснює контроль цієї діяльності. Ця галузь права регулює цілу низку питань, з якими щодня зіштовхується велика кількість людей, у тому числі питання оподаткування, конкуренції, будівництва, громадянства та міграції, а також питання, пов’язані з роботою Державного реєстру підприємств, з розпорядженням майном держави та самоврядувань та інше.

Адміністративний процес – це процес правового захисту, який особа використовує проти держави, яка порушує її права.

Питання оподаткування

Консультуємо у сфері оподаткування.

Надаємо допомогу в оскаржені рішень чиновників служби державних доходів.

Складаємо заяви щодо застосування заходів тимчасового врегулювання в адміністративній справі, а також заяви про зупинення дії адміністративного акту. 

Представляємо інтереси клієнтів у суді у суперечках із службою державних доходів.

Будівельне право

Консультуємо з нормативно-правових питань та питань правозастосовної практики в галузі будівельного права.

Надаємо юридичну допомогу в оскаржені рішень Будівельного управління.

Складаємо інші необхідні процесуальні документи, у тому числі скарги до Міністерства у справах самоврядування та регіонального розвитку, конституційні скарги для подання до Суду Сатверсма, а також заяву про застосування заходів тимчасового врегулювання в адміністративній справі.

Здійснюємо представництво інтересів клієнтів у суді.

Питання громадянства та міграції

Представляємо інтереси клієнтів у Державній прикордонній службі, в Управлінні у справах громадянства та міграції, а також у всіх судових інстанціях. Даємо консультації та складаємо необхідні процесуальні документи.