Комерційне право

Комерційне право регулює правовідносини комерсанта (індивідуального комерсанта, повного чи командитного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерного товариства) з державою та іншими суб’єктами права. Комерційне право регулює порядок заснування комерсанта, порядок внесення змін до документації комерсанта, реорганізацію та ліквідацію, а також інші важливі питання. Пропонуємо широкий спектр юридичних послуг у галузі господарського права.

Складання реєстраційних документів юридичних осіб

Складаємо необхідні документи для реєстрації комерсантів будь-якої форми діяльності, а також реєстрації інших юридичних осіб. Надаємо юридичну допомогу у процесі реєстрації у Реєстрі підприємств.

Готуємо зміни до установчих документів, а також складаємо документи для реорганізації та ліквідації комерсантів, товариств та інших установ.

Реєстрація комерційних застав

Комерційна застава – це заставне право, зареєстроване у реєстрі комерційних застав у встановленому законом порядку. Предметом комерційної застави може бути рухома тілесна і безтілесна річ, що належить комерсанту, а також сукупність речей, все майно комерсанта. Цей вид застав широко поширений у комерційній діяльності, особливо у випадках, коли банки видають кредити комерсантам.

Складаємо документи, необхідні для реєстрації, оновлення та погашення комерційної застави, та подаємо їх до Реєстру підприємств.

Незалежно від того, чи належить річ фізичній чи юридичній особі, резиденту або нерезиденту предметом комерційної застави можуть бути повітряні судна, сухопутні механічні транспортні засоби та їх причепи, маломірні судноплавні засоби, тварини та стада, зареєстровані в єдиному державному регістрі тварин та стад, також підприємство як сукупність речей, частки капіталу комерційного товариства, паї, акції та облігації закритої підписки.