Biroja Blogs

18.06.2024.

Acīmedzot “bezkompromisa tiesiskuma” apstākļos likumā steidzami ir nepieciešami  kārtējie grozījumi – piešķirot prokuroram tiesības uz pēdējo vārdu!

Tiesa: «Aizstāvi, es Jūs mazliet pārtraukšu, Jūs tagad sakāt repliku par repliku! Replika ir jāsaka par debašu runas saturu! [..] Arī prokuroram nebūs tāda iespēja vairs teikt repliku par Jūsu repliku. Ja?! Tā būtu taisnīgāk!»

Aizstāvība [mēģinājums iebilst]: «Nu, tieši tur jau ir tas āķis kriminālprocesā, ka aizstāvībai vienmēr ir pēdējais vārds. Tajā skaitā arī par to, kas replikā pateikts.»

* no apelācijas instances tiesas sēdes gaitas