Biroja Blogs

Ex Libris

08.04.2022.

1. citāts

Imanuels Kants par dvēseles piepildīšanu ar apbrīnu

«Divas lietas pilda dvēseli ar vienmēr jaunu un pieaugošu apbrīnu . . . zvaigžņotā debess pār mani un morālais likums manī.»

/Kant I. Kritik der praktischen Vernunft.

Pieejams: https://korpora.zim.uni-duisburg-essen.de/kant/aa05/Inhalt5.html [aplūkots 2022. gada 4. aprīlis]./