Biroja Blogs

Ex Libris

13.07.2024.

5. citāts

Bonhēfers par ļaunuma maskarādi un saprātīgo sakāvi II

«Neizraisa šaubas «saprātīgo» sakāve, kuri ar labākajiem nolūkiem un naivu realitātes neizpratni ir pārliecināti, ka vienīgi ar saprāta devu viņi ir spējīgi ielikt vietā izmežģīto locītavu. Tuvredzīgie, viņi vēlas dot taisnīgumu visām pusēm, un neko nepanākot, iet bojā starp savā starpā cīnošos spēku veseri un laktu. Vīlušies pasaules nesaprātīgumā, un sapratuši, ka ir nolemti neauglīgumam, viņi noskumuši nolien malā vai arī bez pretošanās kļūst par spēcīgākā laupījumu.»

/No: Bonnhoeffer Dietrich. Wiederstand und Ergebung. München: Chr. Kaiser Verlag, 1952, S. 10./