Biroja Blogs

Ex Libris

25.05.2024.

3. citāts

Platons par valdību un likumdošanu

«Katra valdība izdod likumus, kas tai izdevīgi: demokrātija – demokrātiskus, tirānija – tirāniskus un tā tālāk. Tā rīkodamās, valdība taču it kā atzīst, ka šie likumi ir pavalstniekiem taisnīgi un pašai izdevīgi, bet likuma pārkāpējus tā soda par netaisnību. Tieši to, mans labais draugs, es gribu teikt: visās pilsētās par taisnīgu atzīst pastāvošai valdībai izdevīgo, bet tās rokās ir vara, un tam, kas pareizi spriež, jāsecina, ka taisnīgais ir viss tas, kas izdevīgs stiprākajam.»

/Platons. Valsts. Rīga: Zvaigzne, 1982, 38. lpp./