Biroja Blogs

Ex Libris

21.05.2024.

4. citāts

Bonhēfers par ļaunuma maskarādi I

«Grandioza ļaunuma maskarāde ir sajaukusi visus ētiskos jēdzienus. Tas, ka ļaunums parādās gaismas, labdarības, vēsturiskās nepieciešamības, sociālā taisnīguma izskatā, galu galā sajauc prātu tiem, kuri orientējas pēc iemantota ētisko jēdzienu kompleksa; kristiešiem, kas balstās uz Bībeli, tas apliecina ļaunuma bezgalīgo viltību. Kas pastāvēs?»

/Bonnhoeffer Dietrich. Wiederstand und Ergebung. München: Chr. Kaiser Verlag, 1952, S. 10./