Biroja Blogs

25.05.2024.

Perfekti formulēts jautājums

Sakiet, es tā noprecizējot, jūs te atsaucāties sākumā, ka jūs esat tiesu eksperte, bet tomēr precīza jūsu atbilde – šo atzinumu jūs esat taisījusi kā tiesu eksperte, kā speciālists, kā atzinumu? Kāds tomēr juridiskais statuss ir šim dokumentam? Jūsuprāt.

* No pirmās instances tiesas sēdes gaitas