Biroja Blogs

25.05.2024.

Sēdies, Rusanov, divi!

13. Saeimas deputāts, Saeimas Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisijas priekšsēdētājs Dr. iur. Andrejs Judins: (šaubīgi, pilnībā nepiekrītot referenta Jura Stukāna iepriekš sacītajam) «Man ir viens komentārs – mēs arī Rusanova kungu varam 1. kursā studentos ieskaitīt? Protams, bet jautājums …»

Ģenerālprokurors Dr. iur. Juris Stukāns: (pārtrauc) «Jā, Rusanovu viennozīmīgi var – droši.»

13. Saeimas deputāts, Saeimas Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisijas priekšsēdētājs Dr. iur. Andrejs Judins: (smejoties) «Labi, paldies par komentāru!»*

*Fragments no Saeimas Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisijas 2021. gada 14. septembra sēdes audioieraksta stenogrammas no 00:15:15 līdz 00:15:26.

**Lasītāji aicināti iepazīties ar situācijas plašāku izklāstu publikācijā «Tiesas sēžu fiksēšanas diskursa noslēgumā…». Pieejams: https://www.rusanovs.lv/news/tiesas-sezu-fiksesanas-diskursa-nosleguma/