Biroja Blogs

25.05.2024.

Patriks Denīns par brīvības un drošības vajadzību šķietamo apmierināšanu

Mūsu galvenās politiskās izvēles ir reducētas līdz izvēlei, kurš bezpersonisks mehānisms šķietami veicinās mūsu brīvību un drošību – tirgus telpa, kas uzsūc sevī izvēļu miljardus, lai apmierinātu mūsu vēlmes un vajadzības, nepieprasot nekādas konkrētas domas un vēlmes pēc citu cilvēku vēlmēm vai arī vajadzībām; vai liberālā valsts, kas ievieš bezpersoniskas procedūras un mehānismus to vēlmju un vajadzību apmierināšanai, kurām tirgus nav pietiekami pievērsies.

Denīns P. Kāpēc liberālisms cieta neveiksmi. Rīga: KODOKA, 2022, 53. lpp