Biroja Blogs

Ortega i Gasets

25.05.2024.

1. daļa

Hosē Ortega I Gasets par sabiedrības divdaļīgumu

«Sabiedrība allaž ir dinamiska divu faktoru – mazākuma un masas – vienība. Mazākums ir īpaši kvalificēti indivīdi vai indivīdu grupas, bet masa ir cilvēku kopums, kas nav sevišķi kvalificēta. Ar to nav jāsaprot tikai un galvenokārt «strādnieku masas». Masa ir «vidusmēra cilvēks».

Ortega i Gasets H. Masu sacelšanās. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023, 74. lpp.