Biroja Blogs

Ortega i Gasets

25.05.2024.

1. daļa

Hosē Ortega I Gasets par masas rašanos

«Tas ir acīmredzams, pat vispārzināms fakts, – lai masa rastos, ir nepieciešams, lai pūli veidojošo indivīdu vēlmes, idejas un dzīvesveids sakristu.»

Ortega i Gasets H. Masu sacelšanās. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023, 74. lpp.