Administratīvās tiesības

Administratīvās tiesības ir tiesību nozare, kura regulē administratīvo iestāžu darbību, tām realizējot likumā vai citos tiesību aktos noteiktās valsts pārvaldes funkcijas. Administratīvās tiesības arī reglamentē šo iestāžu darbības likumības kontroles jautājumus. Pazīstamākās administratīvo tiesību jomas ir nodokļu, konkurences, būvniecības, pilsonības un migrācijas jautājumi, Uzņēmumu reģistra darbība, rīcība ar valsts un pašvaldību mantu un citi.

Administratīvais process ir tiesību aizsardzības process, ko persona izmanto pret viņa tiesības aizskarošo valsti.

Nodokļu jautājumi

Sniedzam konsultācijas nodokļu jomā.

Palīdzam apstrīdēt un pārsūdzēt Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu lēmumus.

Sastādām pagaidu noregulējuma vai administratīvā akta apturēšanas pieteikumus.

Pārstāvam tiesā strīdos ar Valsts ieņēmumu dienestu.

Būvniecības tiesības

Sniedzam konsultācijas un atzinumus par normatīvo aktu piemērošanu.

Piedāvājam juridisko palīdzību būvvaldes lēmumu apstrīdēšanā un pārsūdzēšanā tiesā.

Sastādām arī citus nepieciešamos procesuālos dokumentus, tajā skaitā sūdzības Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, prokuratūrai, apelācijas, kasācijas sūdzības iesniegšanai tiesā, konstitucionālās sūdzības Satversmes tiesai, kā arī pieteikumus par pagaidu noregulējumu.

Pārstāvam tiesā.

Pilsonības un migrācijas jautājumi

Pārstāvam Valsts robežsardzē, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, visās tiesu instancēs. Sniedzam konsultācijas un sagatavojam nepieciešamos dokumentus.