Biroja Blogs

«Izmeklēšanas noslēpums» kā Latvijas postpadomju perioda kriminālprocesa «mantra»

18.06.2024.

1. daļa

Patriks Denīns par ekonomiku un nevienlīdzīgumu

«Pilsoņu nelaimīgums atspoguļojas ekonomiskā neapmierinātībā. Pilsoņi lielākoties tiek saukti par «patērētājiem», tomēr brīvība nopirkt jebkādu iekārotu patēriņa preci nemazina vispārējo ekonomisko nemieru un neapmierinātību ar aizvien pieaugošo nevienlīdzību. Vadošie ekonomisti savu vīziju balsta pieņēmumā, ka pieaugoša spēja iegādāties lētas preces kompensēs ekonomiskās drošības trūkumu un cilvēces iedalījumu uzvarētājos un zaudētājos, kuru statuss tiek mantots paaudžu paaudzēs. Ekonomiskā nevienlīdzība vienmēr ir pastāvējusi un visdrīzāk vienmēr pastāvēs, tomēr reti kura civilizācija ir tik visaptveroši un nevainojami nodalījusi uzvarētājus no zaudētājiem un radījusi tik apjomīgu mašinēriju, lai tos, kuriem izdosies, nošķirtu no tiem, kuri izgāzīsies.» 

/Denīns P. Kāpēc liberālisms cieta neveiksmi. Rīga: KODOKA, 2022, 45. lpp./