Biroja Blogs

Ortega i Gasets

21.05.2024.

1. daļa

Hosē Ortega I Gasets par gara kūtrumu

«Eiropas formu pārbagātība, kas pastāvīgi dīgst no savas radikālās vienotības un atgriežas tajā, lai to uzturētu, ir lielākā Rietumu bagātība. Tik akrobātiska ideja kā šī, kurā nerimstoši ir jālēkā no daudzveidības apliecinājuma pie vienotības atzīšanas, un otrādi, nevar piederēt cilvēkiem ar kūtrām galvām. Jo smagnējās galvas ir dzimušas, lai dzīvotu zem mūžīgas Austrumu tirānijas.» [1]

[1]     Ortega i Gasets H. Masu sacelšanās. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023, 43. lpp.