Biroja Blogs

Ortega i Gasets

17.06.2024.

1. daļa

Hosē Ortega I Gasets par indivīda brīvības izpratni


«Saprotams, ka bez brīvības tiecas iztikt tie, kuri zina, ka viņiem nav autentiska uzdevuma.»

[1]             Ortega i Gasets H. Masu sacelšanās. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023, 44. lpp.