Komerctiesības

Komerctiesības regulē komersanta (individuālā komersanta, pilnsabiedrības, komandītsabiedrības, sabiedrības ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrības) attiecības ar valsti un citiem tiesību subjektiem. Komerctiesības nosaka komersanta dibināšanas kārtību, izmaiņu veikšanu komersanta dokumentācijā, reorganizāciju, likvidāciju, kā arī citus svarīgus jautājumus. Piedāvājam plaša spektra juridisko pakalpojumu klāstu komerctiesību jomā.

Juridisko personu reģistrācijas dokumentācijas izveidošana

Sagatavojam nepieciešamos dokumentus jebkura veida komersantu, kā arī citu juridisko personu, piemēram, biedrību un nodibinājumu, reģistrācijai. Veicam reģistrāciju komercreģistrā.

Izstrādājam dibināšanas dokumentu grozījumus, kā arī reorganizācijas un likvidācijas dokumentus.

Komercķīlu reģistrācija

Komercķīla ir ķīlas tiesība, kas likumā noteiktā kārtībā ir reģistrēta komercķīlu reģistrā. Par komercķīlas priekšmetu var būt kustama ķermeniska vai bezķermeniska lieta, kas pieder komersantam, kā arī tās lietu kopība, visa komersanta manta. Šis ķīlas veids tiek plaši izmantots komercdarbībā, jo īpaši gadījumos, kad bankas izsniedz kredītus komersantiem.

Sastādām komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai un dzēšanai nepieciešamos dokumentus, iesniedzam tos Uzņēmumu reģistrā.

Neatkarīgi no tā, vai lieta pieder fiziskai vai juridiskai personai, rezidentam vai nerezidentam, par komercķīlas priekšmetu var būt gaisa kuģi un sauszemes mehāniskie transportlīdzekļi un to piekabes, mazizmēra kuģošanas līdzekļi, valsts vienotajā dzīvnieku un ganāmpulku reģistrā reģistrējamie dzīvnieki un ganāmpulki, arī uzņēmums kā lietu kopība, kapitālsabiedrības kapitāla daļas, pajas, slēgtās emisijas akcijas un slēgtās emisijas obligācijas.