NILL/TFN, KYC un sankciju risku pārvaldīšana

Veicam efektīvu aizstāvības, pārstāvības un juridiskās palīdzības sniegšanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILL/TFN; AML/CFT) jautājumu izskatīšanā.

Sniedzam konsultācijas un veidojam juridiskus atzinumus par NILL/TFN un Sankciju risku pārvaldīšanu, efektīvu iekšējo procedūru un dokumentu izstrādi un novērtēšanu.

Izstrādājam iekšējo politiku un procedūru dokumentus NILL/TFN un Sankciju risku pārvaldībai, tostarp iekšējās kontroles sistēmas (IKS), kā arī klienta identifikācijas (KYC) un riska novērtējumu sistēmas.

Konsultējam klientus citos ar NILL/TFN saistītajos jautājumos.