Krimināltiesības

Krimināllikums nosaka, kādas darbības ir atzīstamas par noziedzīgām un kāds sods par tām draud. Tomēr, veicot kriminālprocesu, nav pieļaujama neattaisnota vai nesamērīga iejaukšanās personas dzīvē, uzliekot nepamatotus kriminālprocesuālos pienākumus.

Aizstāvība un pārstāvība krimināllietās

Veicam efektīvu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās gan pirmstiesas kriminālprocesā, gan arī lietas izskatīšanā visu instanču tiesās, it īpaši apelācijas un kasācijas instances tiesā neatkarīgi no nodarījuma juridiskās kvalifikācijas.

Aizstāvības taktikas izveide, piedalīšanās izmeklēšanas darbībās un tiesas procesos

Atbilstoši iepriekš objektīvi novērtētai konkrētajai tiesiskajai situācijai sniedzam klienta iepriekš izvēlētās aizstāvības taktikas novērtējumu un nepieciešamības gadījumā piedāvājam tās korekcijas pasākumus. Padomi tiek balstīti uz ilggadēju pieredzi un praksi, piedaloties neskaitāmās izmeklēšanas darbībās un tiesu procesos. Nodrošinām efektīvu advokāta klātbūtni dažādās izmeklēšanas darbībās (piemēram, pratināšanā, konfrontēšanā, liecību pārbaudē uz vietas, kratīšanā, ekspertīzes noteikšanā un citās), drošības līdzekļa izraudzīšanā, kā arī tiesas sēdēs.

Procesuālo dokumentu un atzinumu sagatavošana jebkurā kriminālprocesa stadijā

Visa kriminālprocesa gaitā, jebkurā tā stadijā sagatavojam visus nepieciešamos procesuālos dokumentus (iesniegumus, lūgumus, pieteikumus, sūdzības), kuri adresējami attiecīgajai amatpersonai (piemēram, izmeklētājam, uzraugošajam prokuroram, izmeklēšanas tiesnesim) vai tiesai, kam konkrētajā lietā piešķirtas pilnvaras veikt kriminālprocesu. Pēc klientu pieprasījuma izstrādājam atzinumus par krimināltiesību un kriminālprocesuālo tiesību piemērošanas jautājumiem.