Biroja Blogs

Citi biroja bloga raksti

18.06.2024.

16. raksts

Zvērināta advokāta palīdze S. Skutele iegūst CAMS sertifikātu

Zvērinātu advokātu biroja «Rusanovs & Partneri» zvērināta advokāta Viļa Sruoģa palīdze Signe Skutele ir ieguvusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālista sertifikātu – CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist).

Sertifikātu izdod Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas sertificēto speciālistu asociācija [1] (ACAMS, Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist), kas ir lielākā starptautiskā organizācija, kuras mērķis ir uzlabot speciālistu un profesionāļu zināšanas un kompetences noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jautājumos. ACAMS par savu misiju uzskata ne tikai speciālistu sertificēšanu un pasaules līmeņa profesionālās tālākizglītības nodrošināšanu, bet arī saziņas tīkla platformas izveidi, kurā iespējams dalīties ar zināšanām un praktisko pieredzi lokālā un starptautiskā līmenī [2].

CAMS ir zināms kā viens no jomas augstākajiem starptautiskajiem standartiem, kas tiek uzskatīts par «globālo zelta standartu AML jomā visā pasaulē», un nosaka ne tikai nokārtot eksāmenu, apliecinot zināšanas attiecīgajā jomā, bet arī regulāru zināšanu papildināšanu un sertifikāta atjaunošanu, līdz ar to sekojot līdzi aktualitātēm AML jomā starptautiskā mērogā.

Tādējādi zvērinātu advokātu biroja «Rusanovs & Partneri» komandas locekļi turpina profesionālo izaugsmi un kvalifikācijas celšanu, lai piedāvātu un sniegtu kvalitatīvu juridisko palīdzību saviem klientiem.

[1]            Sk. ACAMS. Pieejams: https://www.acams.org/en [skatīts 22.04.2022.].

[2]            Sk. About us. Pieejams: https://www.acams.org/en/about#about-us-c4ffaef2 [skatīts 22.04.2022.].