Biroja Blogs

Profesors Pauls Mincs

16.04.2024.

18. citāts

Prof. Pauls Mincs par atkritēju un ķeceru apkarošanas ārkārtējo kanonisko kriminālprocesu I

Un tomēr kanoniskais process pat pārāk labi pazina līdzīgu baznīcas varas iejaukšanos. No šīs vardarbīgās iejaukšanās izauga tā šausmu inkvizīcija [..]. Bija joma, no kuras tēvišķo baznīcas žēlību izgrūda nikna degsme, kur baznīcas varai šķita apdraudēta pašas eksistence un kur tā nepielūdzami apkaroja ienaidnieku, kurš bija uzdrīkstējies pieskarties tās balstiem. Tie bija ķeceri, kuru uzbrukumi vērsās pret katoliskās baznīcas dziļāko būtību, tās ticības postulātiem, turklāt ne mazāk bīstami kā pret tās pastāvēšanu un it īpaši tās varu, gluži kā nodevība un sacelšanās pasaulīgā valstī. 

Vadoties pēc ķeizariskā «crimen laesae majestatis»* parauga, kā vārdā jebkuras tiesības tika sabradātas kājām, kam nespēja pretoties neviena norma, baznīca radīja savu «laesa majestas»**, «majestas Dei»***, kam vajadzēja nozīmēt tikpat daudz kā «majestas esclesiae»****. Nesaudzīgā atkritēju apkarošana nogatavināja ārkārtējo kanonisko kriminālprocesu – «inquisitio hereticae pravitatis».***** 

/Mincs P. Ekstraordinārā krimināljustīcija. Kanoniskais process. Grāmatā: Rusanovs E. Versija par profesoru Paulu Mincu un viņa ekstraordināro krimināljustīciju. Rīga: Rusanovs & Partneri, 122.-123. lpp./

* Crimen laesae maiestatis (latīņu val.) – apsūdzība par valsts nodevību.

** Laesa maiestas (latīņu val.) – monarha apvainošana, valsts nodevība, nekaunīga uzvedība pret monarhu.

*** Maiestas Dei (latīņu val.) – Dieva varenība.

**** Maiestas ecclesiae (latīņu val.) – baznīcas varenība.

****** Inquisitio hereticae pravitatis (latīņu val.) – ķecerīgu izkropļojumu izmeklēšana.