Biroja Blogs

Profesors Pauls Mincs

18.06.2024.

Dr. iur. cand. Egons Rusanovs

4. raksts

Profesora Paula Minca dzimšanas dienu svinot

Profesors Pauls Mincs piedzima 1868. gada 30. jūnijā [1] Daugavpilī kā otrais dēls Jehiela Mihaela Minca un Olgas Mincas (Frīdlandes) ģimenē. Pabeidzis Sanktpēterburgas Universitātes un Tērbatas Universitātes Juridisko fakultāti, P. Mincs uzsāka privātdocenta un profesora gaitas vispirms Tērbatas Universitātē, pēc tam Heidelbergas Universitātē un, visbeidzot, pēc neatkarības iegūšanas jaunizveidotajā Latvijas Universitātē.

Prof. P. Mincs vispirms uzsāka gaitas advokatūrā, strādājot par zvērinātu advokātu, vēlāk pildīja arī Valsts kontroliera amatu. Viņš aktīvi iesaistījās sabiedriskajos un politiskajos procesos, veica nozīmīgus zinātniskus pētījumus, mācīja jauno juristu paaudzes, bija atzīts un atpazīstams tiesību eksperts ne tikai nacionālā, bet arī starptautiskā mērogā.

Līdz ar to prof. P. Mincs bija viens no starpkaru perioda (1918–1940) Latvijas juristiem – izcils krimināltiesību un kriminālprocesa tiesību teorētiķis un pasniedzējs, zvērināts advokāts un visnotaļ vispusīgi aktīvs sabiedrības loceklis. Tādējādi P. Mincs ar savu zinātnisko darbību sniedza neizmērojamu ieguldījumu tiesiskās domas izveidē Latvijas Republikā starpkaru periodā, un viņa zinātniskā ietekme turpinās arī mūsdienās. Par nopelniem zinātniskajā un profesionālajā darbā profesors bija saņēmis arī dažādus apbalvojumus, tostarp II Zvaigzņu ordeni un III Zvaigžņu ordeni.

Diemžēl gan prof. P. Minca, gan viņa ģimenes locekļu liktenis ir bijis skarbs vēstures notikumu atspoguļojums, kas sasaucas ar prof. P. Minca paša aprakstīto «ekstraordināro krimināljustīciju».

Proti, vēl 1918. gadā Rīgā tika izdota prof. P. Minca publikācija «Ekstraordinārā krimināljustīcija: tiesību vēstures studijas» («Extraordinäre Strafjustiz: rechtsgeschichtlichen Studien»). Tajā prof. P. Mincs iepazīstināja lasītāju ar tādu fenomenu kriminālprocesa vēsturē, ko pats definēja kā «exstraordināro krimināljustīciju», t. i., paralēli veidotas, labi organizētas un no tiesu varas faktiski autonomas politiskas justīcijas konstrukcijas, kurās pilnībā bija sajauktas policijas un tiesas funkcijas un kuras nepieciešamības gadījumā nekavējoties tika iedarbinātas pret pastāvošās varas pretiniekiem.

2021. gadā šī raksta autors publicēja savu pētījumu par profesoru Paulu Mincu un viņa grāmatas «Ekstraordinārā krimināljustīcija» sešu nodaļu tulkojumu no vācu valodas ar lasītājam nepieciešamajiem paskaidrojumiem. Kopumā grāmata «Versija par profesora Paula Minca dzīvi un viņa ekstraordināro krimināljustīciju» aptver trīs atsevišķu publikāciju kopumu, 1) grāmatas ievadā rosinot diskusiju par mūsdienu Latvijas kriminālprocesuālajām novitātēm, 2) pēc tā izklāstot prof. Paula Minca biogrāfijas nozīmīgākos faktus; 3) un visbeidzot kā atsevišķa publikācija izveidots prof. P. Minca grāmatas sešu nodaļu tulkojums.

Tādējādi raksta autors aicina iepazīt prof. P. Minca zinātnisko darbību, lasot, pētot un analizējot gan viņa publikācijās, gan monogrāfijās ietvertās atziņas, kuras, lai gan atbilst tā brīža laika garam, it nemaz nav zaudējušas savu aktualitāti mūsdienās.

Aizvien turpinot darbu pie profesora Paula Minca mazāk zināmā, bet ne mazāk nozīmīgā darba «Ekstraordinārā krimināljustīcija» tulkojuma izveides, atzīmējot profesora Paula Minca jubileju, lasītājam tiek piedāvāta iespēja visu mēnesi no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 31. jūlijam iegādāties prof. Paula Minca grāmatu par puscenu.

Grāmata pieejama ZAB «Rusanovs & Partneri», rakstot uz e-pasta adresi info@rusanovs.lv vai zvanot 67273267.

[1]        Pēc vecā kalendāra 1868. gada 18. jūnijā.